การทำอิ๊กซี่ (ICSI)

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “อิ๊กซี่” เป็นการปฎิสนธินอกร่างกาย เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ช่วยในการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยาก

ICSI คือการนำเอา sperm ที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมต่อไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่ spermเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง วิธีการนี้ให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึ่งพอใจ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และ sperm เช่นการเกิดการผสมด้วย sperm หลายตัว, sperm ไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ (ZP) เพื่อเข้ามาปฏิสนธิได้ เป็นต้น

 

คู่สมรสที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธี ICSI ได้แก่

  • ฝ่ายชายมี sperm ที่อ่อนแอมากๆ ทั้งทางด้านรูปร่างของ sperm, ความสามารถในการเคลื่อนที่, รวมถึงจำนวนของ sperm ด้วย
  • ฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้าง sperm และสามารถนำ sperm ออกมาได้จากวิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESE เป็นต้น
  • คู่สมรสที่เคยไม่ประสบความสำเร็จ ในการปฏิสนธินอกร่างกายด้วยวิธี IVF
  • คู่สมรสที่ต้องการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมด้วยวิธี PCR

กลับสู่หน้าหลัก