ภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยากพบได้ประมาณ 10% ของประชากรวัยเจริญพันธุ์ และเป็นโรคระบบสืบพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อทั้งหญิงและชาย ปัจจุบันการ
พัฒนาด้านยา การผ่าตัดด้วยกล้องกำลังขยายสูง และการเลี้ยงเด็กหลอดแก้ว ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคู่
สมรสที่เข้ารับการรักษา


 

การศึกษาพบว่า

  • 25 % ของคู่สมรสมีบุตรยากมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งอย่าง
  • สาเหตุการมีบุตรยากมาจากฝ่ายชายและอีก 40% มาจากฝ่ายหญิง
  • 20% ยังไม่พบสาเหตุ แม้จะทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วก็ตาม

สาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายหญิงพบว่า

  • มีการอุดตันของท่อนำไข่ และ/หรือ มีความผิดปกติของเยื่อบุช่องท้อง 35%
  • 25% มีการตกไข่ผิดปกติ หรือไม่สม่ำเสมอ
  • 35% มีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

 


การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นเทคโนโลยีช่วยการมีบุตร โดยการ
นำตัวอสุจิของฝ่ายชายและไข่ของฝ่ายหญิงมาผสมกัน ในจานทดลอง
ในห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ เมื่อมีการแบ่งเซลล์
เป็นตัวอ่อนแล้ว แพทย์จะทำการย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง
ตัวอ่อนอาจอยู่ในระยะ 6 - 8 เซลล์ หรือระยะบลาสโตซิส ขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาการเลี้ยง ซึ่งแพทย์จะเลือกตัวอ่อนในระยะใดใส่กลับให้คนไข้ ก็อยู่ที่คุณภาพตัวอ่อนในคนไข้ รายนั้นๆ ยังมีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อื่นๆอีก เช่น การช่วยปฏิสนธิด้วยการนำอสุจิเพียง 1 ตัว เจาะใส่เข้าไปใน
ไข่ (ICSI) การทำเด็กหลอดแก้วโดยใช้ไข่หรืออสุจิบริจาค เป็นต้น
 

กลับสู่หน้าหลัก